הרופא בחופשה

קופת חולים • 18/4/2018 כניסות

בשבוע הבא 22.4-26.4 הרופא יוצא לחופשה ואין רופא מחליף. 
עפרה