הודעה לתושבי מטה אשר: הגשת בקשות העברה של איזור הרישום- לעולים לכיתה א'- בשנת הלימודים תשע"ט

ועד מקומי • 29/1/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

919064
שלום,

מזכירויות- נא להפיץ בכל רשימות התפוצה היישוביות ולתלות הודעה זו  בלוח המודעות המרכזי ביישוב.

אור- לפרסם באתר המועצה עם תאריך סיום הצגת ההודעה בתאריך 15/5/18 בשעה 23.59.

בברכה,

 

דרור ארנשטיין, מח' חינוך

   מ . א . מטה – אשר

טלפון  : 9879713 04

סלולרי : 5729789 050