תזכורת - יום הבחירות הוא יום שבתון בכל הארץ / בבקשה להעביר המידע לכל התושבים, המפעלים ומוסדות החינוך ביישוב

ועד מקומי • 3/10/2018 כניסות
הקובץ מצורף לפרסום והעברה לכל מי שרלבנטי ביישוב...

                

                    תודה,

 

        נילי אלון

  מזכירת ועדת הבחירות

יועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

      מ.מ. מזכיר - מ.א. מטה אשר

משרד: 04-9879797;  נייד: 050-8515601

http://www.matteasher.org.il/מעמד-האישה/

 

image001996268