כל הכבוד לאיש יקר

שמואל בר שלמה • 18/1/2018 כניסות

אכן כך, עמלת קשה על איסוף החומר ואין מילים להודות ולכבד את עבודתך שתהיה

זכרון נצח לאנשים שבמסירות רבה הקימו ופיתחו את הכפר .

אתה אכן ראוי לתודות ולכבוד

שמוליק

 

הודעות בנושא זה