מודעת תוצאות הבחירות למליאה וראשות המועצה

ועד מקומי • 6/11/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על תוצאות הבחירות מליאה ומועצה
שלום,

 

מצורפת ההודעה על תוצאות הבחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה ותוצאות הבחירות לראשות המועצה.

 

בבקשה להעביר המודעה לכל התושבים באמצעים העומדים לרשותכם ולתלות עותק על לוח המודעות מחוץ למזכירות.

 

        נילי אלון

  מזכירת ועדת הבחירות

יועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

      מ.מ. מזכיר - מ.א. מטה אשר

משרד: 04-9879797;  נייד: 050-8515601

http://www.matteasher.org.il/מעמד-האישה/

 

From: Eran Dolev <eran.dolev10@gmail.com>
Sent: Tuesday, November 6, 2018 4:05 PM
To: נילי אלון‏ <nilia@matteasher.org.il>
Cc: Nimi Langer <nimilanger@gmail.com>; משה דוידוביץ‏ <moshed911@gmail.com>
Subject: מודעת תוצאות הבחירות למליאה וראשות המועצה

 

שלום רב

 

רצ"ב מודעת התוצאות למליאה ולראשות המועצה

יש לתלות במזכירויות,להפיץ לתושבים על ידי המזכירויות 

 בבניין המועצה ולהפיץ באתרים המקוונים .

 

 

בברכה

 

ערן דולב-מנהל הבחירות מטה אשר 2018