נקיון חצרות.

ועד מקומי • כניסות

פניה לתושבים.
חג הפסח חל בסוף שבוע הבא ביום ששי 19.4.19
הינכם מתבקשים לנקות החצרות,לפנות הפסולת לפינות המיחזור
חג אביב שמח.