מתקני התפלה.

הודעות מיוחדות • 11/2/2018 כניסות

כתבה על מתקני ההתפלה תשודר עכשיו שעה 20.45 בערוץ 12
מוזמנים לצפות.