מתקן התפלה.

הודעות מיוחדות • 7/2/2018 כניסות

לכל תושבי בוסתן הגליל.
אסיפה דחופה בנושא מתקן התפלה המתוכנן בסמוך לבוסתן הגליל. תתקיים היום יום ד. במועדון תרבות בשעה 20.30
בהשתתפות משה דוידוביץ סגן ראש המועצה ותושב הישוב.
השתתפותכם חיונית.
נא לפרסם בכל אמצעי התקשורת.
זטסמן שאול מנהל מוניציפלי.