מטרונית בכביש העוקף?

אריאל הדרי • כניסות

אני מתפלא שבכלל עלתה חלופה כזו ושעדין יש מישהו שתומך בה. אחד העקרונות החשובים ביותר בתחבורת נוסעים הוא צמצום הצורך במעבר בין אמצעי תחבורת שונים. המטרונית, כאמצעי הסעה המוני חייב לעבור בתוך או בצמוד לשכונות מגורים. מטרונית בעוקף עכו? איש מתושבי עכו לא יסע בה.
אך יש בינינו את מי ש״מומחיותם״ היא לשלול הכל, כולם לא בסדר ובמיוחד המתכננים וחברי ועדות התכנון.