חברי מליאה וועד חדש.

ועד מקומי • 31/10/2018 כניסות

הצלחה רבה לאני בן חיים  כנציגת בוסתן הגליל במליאת המועצה.
הצלחה רבה לחברי הוועד המקומי החדשים שנכנסים לתפקידם.
תודה רבה לחברי הוועד שסיימו תפקידם.
תודה לתושבים הרבים שהגיעו אתמול והצביעו 
באחוזי הצבעה גבוהים מאד.
מועד מקומי בוסתן הגליל.