בחירות לראשות המועצה 2018

אגודה בוסתן הגליל • 1/11/2018 כניסות

האגודה החקלאית בוסתן הגליל

מודה לכל חברינו במושב על תמיכתם הגורפת

במשה דוידוביץ לראשות המועצה

 

בברכה

הנהלת האגודה