תקציב חינוך - נתונים

חינוך • 11/1/2019 כניסות

תושבי בוסתן,

התבקשנו ע"י מספר תושבים לתת מידע ונתונים על השינויים בתקציב החינוך.

מביאים אותם לפניכם... -

קצת מספרים -

  • התקציב איתו תכנית "קס"ם בוסתן" יצאה לדרך ב 2017 - 153K (כ 100 ילדים בתכנית)
  • התקציב ב 2018 - 131K - ירידה של 14%
  • התקציב ב 2019 - 100K - ירידה נוספת של 23%, וסה"כ ירידה של 35% מתחילת התכנית.
  • צפי הילדים בתכנית ל 2019 - מעל 180 - עליה של כ 80% ומעלה מ 2017

כמה תושבים שאלו אותנו שאלות לגבי תקציב הועד המקומי. הועד המקומי ידע כמובן לתת תשובות מדוייקות. ממה שאני יודעת - תקציב הועד המקומי תלוי בעיקרו מהכנסות מארנונה לפי מ"ר, ולכן, מספר הילדים הגדל בבוסתן לא משפיע על ההכנסות.

עם זאת - גידול הילדים המשמעותי מחייב תוספת מדריכים, תוספת שעות הדרכה, פיצול קבוצות גיל, יחד עם שיפור איכות ההדרכה שהבטחנו לקדם שמשמעו גיוס מדריכים קבועים (!), ואיכותיים. כל זה עולה יותר כסף. ועם זאת - ביקשנו מהועד תקציב דומה לשנת 2018 והעלנו משמעותית את הגבייה מההורים.

בקשתנו היא לשמר את תקיב החינוך ולא לקצץ קיצוץ נוסף.

שלכם,

גלי לוי-ריינהרץ