מיקוה - מקוה שלא יקום ולא יהיה

אריאל הדרי • 15/1/2018 כניסות

רק אמש ראינו את התוכנית של אמנון לוי

אשר הופיעה בה דת חדשה "דת הצניעות"

בשם הצניעות, רק לגבי נשים כמובן, הגברים בדת הצניעות התחרפנו לחלוטין.

מזכיר באופן מוקצן עוד יותר את משמרות הצניעות באירן.

הקמת מקוה תהיה צעד ענק בהתהוות הגבלות נוספות על חיינו בכפר.

אין להסכים לכך. 

הודעות בנושא זה