זמני התפילות ביום הכיפורים

מאיר אטיאס • 16/9/2018 כניסות

ב"ה

שלום רב !

להל"ן זמני התפילון ביום הכיפורים

יום שלישי ערב כיפור :  תפילת מנחה מוקדמת בשעה 13:30

בערב  ערבית וכל נדרי :18:30

יום רביעי בבוקר :שחרית מתחילים :06:30

תפלת "יזכור" בשעה  10:45 (בערך)

תפלת הנעילה  :18:00 (בערך)

כולם מוזמנים 

ברכת חתימה טובה לכלם