חשבונות מים

אגודה בוסתן הגליל • 9/11/2017 כניסות


הודעה שהועברה
מאת: אורית שטרית <oritosh15@gmail.com>
תאריך: 8 בנובמבר 2017 בשעה 9:11
נושא: חשבונות מים
אל: ‫aguda@summday.co.il


לתושבי הבוסתן שלום רב,

בטעות חולקו בתיבות הדואר חשבונות מים חודש ספטמבר 2017 במקום חודש אוקטובר 2017 .

אנא מכם לא להתייחס לחשבונות אלו , הם של חודש קודם .

חשבונות חודש אוקטובר יחולקו מחדש בתיבות .


                                                                             איתכם הסליחה
                                                                                 אורית
                                                                             מימי בוסתן הגליל אגו"ש