וועדת קבלה

אגודה בוסתן הגליל • 12/3/2019 כניסות

ביום א' 17.3.19 תתקיים וועדת קבלה ביישוב לשוכרים חדשים ולשוכרים העוברים מבית אחד לבית אחר במושב .

במידה ויש עדיין שוכרים או משכירים שלא רשמו או נרשמו , בבקשה ליצור קשר 

אם משרד האגודה . 

04-9812087