הרצאות יום חמישי

תרבות • כניסות

מועדון הותיקים מזמין את כלל התושבים
להרצאה יום חמישי, והפעם אמי שקד
להתראות!!