שיבוץ חדש בגני הילדים.

ועד מקומי • כניסות

הודעה להורים בגני הילדים.
עקב ערעורי הורים התכנסה ועדה רב מקצועית במועצה
והתבצעו שינויים בשיבוצי הגנים כאשר לכל שנתון יהיה גן בנפרד.