טלפון סוללרי

איתן אדלר • כניסות

נמצא בתחנת ההסעה הנמצאת בדרך הגנים טלפון נייד.

לקבלתו על-פי סימנים, נא לפנות לאיתן אדלר.