שלום

קופת חולים • 6/2/2018 כניסות

הרופא חולה ולא יגיע היום.  אני במרפאה עד 1300.
עפרה