גאות מי ים

אריאל הדרי • כניסות

דברים הזויים לספר שעלולה להתרחש הצפה של מי ים בשדות בוסתן בגלל פתרונות הניקוז של השכונה החדשה בעכו. ואם זה לא יקרה אז קרובה מאוד עליית פני הים בגלל המסת הקרחונים, שיגרמו להצפת שדות בוסתן.