תלונה על ריחות רעים.

ועד מקומי • 14/10/2018 כניסות

לידיעת התושבים.
התקבלו היום  תלונות של תושבים על מפגעי ריח של פלסטיק שרוף בלילות.
תושבים פנו בתלונות למוקד המועצה.
בנוסף נעשתה פניה שלי למנהל מחלקת איכות הסביבה במועצה. התלונה בטיפול.
במידה והבעיה תימשך התושבים מתבקשים להתלונן, נעביר תלונתם.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.