הפסקת חשמל

הודעות מיוחדות • 9/10/2017 כניסות

לידיעת התושבים.
גשם ראשון. תקלה בקו מתח גבוה
גרמה להפסקת חשמל בישוב.
חברת חשמל בשטח מטפלים.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.