השתתפות בצער.

הודעות מיוחדות • 4/11/2018 כניסות

משתתפים בצערו של ראובן קליין ובני משפחתו על פטירת אחיו
משה זעירא ז"ל.
לתיאום ביקור ניחומים נא להתקשר לנועה קליין.
0545203188