מכולה.

הודעות מיוחדות • כניסות

לידיעת התושבים.
המכולה ברמפה מלאה.
לא תפונה לפני יום רביעי 10.4.19
אין להביא פסולת למכולה.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.