פרוטוקולים ישיבות ועד בשנת 2017 ינואר עד יוני.

ועד מקומי • 25/1/2018 כניסות

3.1.2017 א. פניית לחדר מורשת: ישראל פנה להקצות מקום לחדר מורשת של הישוב, תהיה  פנייה לתושבים להירתם  לנושא.
               ב. ניקוז: לתאם פגישה עם ועד האגודה החקלאית, מחלקת הנדסה- מים מועצה, לטיפול בתעלת הניקוז בפינת דרך הים והאקליפטוס וכל הניקוז סביב.
               ג. המבנה היביל: הוחלט לאשר את המבנה היביל לפעילות הנוער, כתוספת למועדון הנוער. הוחלט לאשר  מחשב נייד ובידורית  לחינוך..
31.1.17   א. פינת מיחזור דרך הים וחניות: הוחלט שמרכז המיחזור שיד בית אגמי (ברשישת) יוזז לצד המערבי לכוון הדרך לים. מיקום סופי יקבע עם מחלקת איכות הסביבה והועד.
                   מרכז המיחזור יוסט מטעמי בטיחות מדרך הים. החניות שתוכננו בפינת דרך הים ושביל החוף יבוטלו.
14.2.17  א. התפטרות ורד בן יוסף מהועד ובחירת מועמד חדש: התקבלה התפטרותה של ורד בן יוסף מחברותה בועד. פנייתה מ 2.2.17 . הועד  מחליט לאשר את קבלתה של שרון דנגור
                  לחברת ועד במקומה. שרון נתנה הסכמתה. ההחלטה מתבצעת לפי סעיף 130 לחוק המועצות האזוריות..
              ב. חגיגות שנת השבעים לבוסתן הגליל בשנה הבאה: הוחלט להוציא קול קורא לציבור בנושא חגיגות שנת השבעים לישוב, ולהפיץ לתושבים.
              ג. פינת מיחזור: התקבל הסיכום של יניב ודימה ממחלקת איכות הסביבה מתאריך 13.2.17 ואישורו בתאריך 14.2.17 למיקום מרכז המיחזור בפינת דרך הים-הזית ולגודלו.
                 מרכז לגזם יוצב אחריו לכוון מערב.
28.2.17 א. כניסת שרון דנגור כחברת ועד: שרון החלה תפקידה בועד המקומי.
             ב. קורס למנהלי קהילה ויו"ר ועדים: הועד אישר השתתפות דודי  ושאול בקורס.
             ג. דו"ח שאול: שאול מסר דו"ח על הפעילות והפרויקטים המתנהלים, ריבוד כבישים וכו.
14.3.17 א. ועדת ביקורת: התקיימה ישיבה משותפת  בהשתתפות ועד מקומי , ניצן גלילי מבקר המועצה וחברות ועדת ביקורת רוית בן יהודה, אהובה דותן, עדי הוך וזהבה ביטון.
                 נמסרו הבהרות והסברים על התפקיד ע"י ניצן גלילי.
             ב. חדר מורשת- מגרש הכדורגל: פנייה נוספת של ישראל לחדר מורשת לפנות לועדה לשימור אתרים לקידום הנושא, לפנות למועצה לעזרה במימון הפרויקט.
                פנייה לטיפול במגרש כדורגל, ןבדיקה נוספת של דשא סינטטי. פנייה לטיפול בבעיות ניקוז.
28.3.17 א. יתרת תב"ר מגרש כדורגל: אושר ביצוע תיקון/ החלפה פנסי תאורה במגרש הכדורגל לפי הצעות מחיר שהתקבלו. התקבלה ההצעה הזולה יותר. לתשלום מיתרות  תב"ר כדורגל.
             ב. עידכון שאול: נמסר עידכון על פעילות שוטפת. תשתיות, חינוך, איכות הסביבה וכו.
4.4.17   א. חגיגות שנת השבעים לישוב: הוחלט שדרור ירכז את נושא חגיגות  שנת השבעים מטעם הועד.
             ב. תוספת שכר לעובדים: הוחלט על תוספת שכר לשלושת עובדי הועד בגובה של 4% מהשכר ברוטו החל מאפריל 2017.
25.4.17 א. אישור תקנון בית עלמין: אושר תקנון בית העלמין בתוקף מ-1.1.2017 מסמך מ-19.4.2017 חתום.
             ב. שימוש במבני ציבור לימי הולדת: הוחלט לגבות סך של 500 ש"ח לימי הולדת וחגיגות במועדון נוער ו-300 ש"ח לימי הולדת במבנה היביל. אין אישור לאירועי יום הולדת 
                 במועדון תרבות ( יתקיימו רק במבנה היביל  ומועדון הנוער)
             ג. פעילות ספורט: הוחלט שועדת החינוך תתפקד גם כועדת ספורט. תקציב ועדת ספורט ישמש אך ורק לפעילות ספורט ובתיאום עם הועד.
23.517  א. טאבון: הוחלט שהועד לא קונה טאבון מסיבות של בטיחות ותחזוקה. מומלץ לשכור לאירוע.
             ב. עידכונים: נמסרו עידכונים בנושא התנעת שצ"פ וחניות בגני ילדים, פגישה בנושא הגדלת שטח בית עלמין, הצעות מחיר לגידור מתקני הכושר  לדרישת מכון  התקנים.
6.6.17   א. דוחות כספיים ל-31.12.2016:מאזן 2016 הוצג ע"י יהודית מנהלת החשבונות לועד. המאזן אושר פה אחד
             ב.חגיגות שנת השבעים: התקיים דיון בנושא חגיגות השבעים לישוב נמסרו הסברים ונתונים לתוכניות לאירועים השונים והצורך להערכות תקציבית לנושא.
27.6.17  א. קייטנת כדורגל: הוחלט בהתאם להחלטות קודמות בחוג יהיה רוב מוחלט לילדי הישוב. תשלום בסך 2,500 ש"ח לועד המקומי על השימוש, ביטוח תקף לקייטנה.
              ב. חגיגות שנת השבעים- קיר פסיפס: הועד  מאשר עקרונית לבצע בפרויקט  קהילתי קיר פסיפס על החלק הדרום מזרחי של מועדון התרבות מול הצרכניה
                  ועדת החגיגות תביא תוכנית מסודרת לועד כולל עלויות ותוכנית לביצוע.
              ג. מעון יום-פעוטון מפעיל: הורים לילדי הפעוטונים ערכו מספר מפגשים במסגרתם עלה הצורך לבחון המשך התקשרות עם המפעיל הקיים (הקטנטנים של סיגל) ואיתור מפעיל אחר
                  מפעיל חדש למערך הפעוטונים. ביום 26.6.17 התקיימה אסיפת הורים במסגרתה נערכה הצבעה בנושא המשך התקשרות עם המפעיל הקיים
                  ברוב של 26 הורים בעד סיום ההתקשרות מול 6 הורים נגד הוחלט כי יש להחליף את המפעיל הנוכחי למפעיל חדש הקיבוצון, לאור זאת הועד מחליט לסיים ההתקשרות עם המפעיל
                 הקטנטנים של סיגל  כמפעיל מערך הפעוטונים ולהתקשר לקיבוצון באמצעות המועצה להפעלת מערך הפעוטונים בישוב. הודעה תועבר למועצה ולמפעיל בהקדם.
                 יש לקבל הסכם התקשרות מועצה עם הקיבוצון.