נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

ועד מקומי • 10/2/2019 כניסות
שלום רב,

 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל פרסם תמיכה בנושא נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל.

המשרד מבקש במסגרת נוהל זה לעודד מקומות עבודה חדשים איכותיים (תעסוקה איכותית). הנוהל פונה לחברות המוכנות לקלוט עובדים חדשים לתעסוקה איכותית להגיש בקשות לקבלת סיוע מהמשרד. גובה הסיוע שיינתן לכל חברה והתנאים לסיוע יוגדרו בהמשך הנוהל.  

·        תאריך אחרון להגשת הבקשה:  17/03/2019 בשעה 12:00  

·        תנאי סף להגשת הבקשה: החברה ממוקמת באחד מיישובי הנגב, הגליל או הפריפריה החברתית או שבכוונתה לעבור לשם תוך 12 חודשים.

·        איש הקשר: גב' מרב אורבך  |   meravo@png.gov.il  

·        קישור לדף התמיכה  |  קישור לקול הקורא

 

בברכה,

 

טל בן הרוש

רכזת קשרי מעסיקים והכשרות מקצועיות מעברים גליל מערבי

04-9109043, 0523786222 דוא"ל: talb@mwg.org.il