פינוי גזם בפברואר.

ועד מקומי • 23/1/2018 כניסות

מועדי פינוי גזם בפברואר.
1. 7.2.18
2. 21.2 2018
נא לפנות לפינות הגזם אך ורק בסמוך למועד הפינוי.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.