שבת בין 10:0 ל 14:00אבוקדו האס 7.5 ש"ח לקילו משפחת נוה דרך הגנים.

חסיה נוה • 7/3/2019 כניסות

IMG 1513401890604