השלכת פסולת

הודעות מיוחדות • 6/1/2019 כניסות

משליך  השקים הגדולים (הביגבגים)
בסוף שביל המפרש נדרש לפנותם באופן מיידי למכולה לפני קבלת דוח מפקח המועצה. האירוע מתועד.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.

20190106 085555