חלוקת דואר.

הודעות מיוחדות • 7/12/2017 כניסות

לתושבים שלום.
בהמשך להודעת רוית מחלקת הדואר בישוב. מבקש להבהיר.
כמות החבילות המגיעה לישוב גדולה מאד.
עמדת חלוקת הדואר אינה גדולה מספיק לאיכסון ממושך.
הינכם מתבקשים לאסוף החבילות מהר ככל האפשר.
 ולאפשר לרוית לחלק הדואר  כראוי. 
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.