בטחון.

ועד מקומי • 10/3/2019 כניסות

הודעה מהרב"ש.
יש התראות על חוליית גנבים שפועלת באזור.
מתמקדת  בעיקר במבני ציבור.
התושבים מתבקשים לנעול דלתות, להגיף חלונות ולגלות עירנות
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.