פינות גזם

ועד מקומי • 3/12/2018 כניסות

פניה לתושבים.
מועדי פינוי גזם הם בדרך כלל כל
7 לחודש וכל 21 לחודש.
שב ופונה לפנות גזם בסמוך למועד הפינוי, ולא כפי שנעשה אתמול בשביל העוגן.
השבילים בהרחבה לא נועדו לקלוט כמיות גדולות כפי שהוצאו וחוסמות חניות.במקרה של הוצאת כמות גדולה יש להנחות את הגננים לפנות למרכזי גזם גדולים כגון בפינת דרך הים וליד הרמפה למכולה.
נא הקפידו.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.

20181203 081524