מרפאה

ועד מקומי • כניסות

הודעה מהאחות במרפאה.
מחר ערב כיפור המרפאה תהיה פתוחה בין 09.30 ועד 10.30
רופא לא יהיה מחר.