השתתפות בצער.

ועד מקומי • כניסות

בית בוסתן הגליל משתתפים בצערה של סימה הדרי ובני משפחתה
על פטירת אחיה אמנון שבת ז"ל.
הלוויה התקיימה אתמול.
ועד מקומי בוסתן הגליל.