ותודה גדולה

תרבות • כניסות

ותודה גדולה לאני בן חיים, שבמהלך שנים רבות לוקחת חלק נכבד בטקס ובכלל.