וועדת קבלה

אגודה בוסתן הגליל • 30/11/2017 כניסות

וועדת קבלה חדשה עתידה להיות בשבוע הבא ביום שני 4.12.17 .

אם עדין קיימים שוכרים חדשים או ישנים שמעתיקים את מקום מגוריהם לאחר בתוך הבוסתן שטרם נרשמו לוועדה , אנא פנו לאגודה לאורית או איזי .


איזי - 0533675671
אורית 0537573404

                                                                                         בברכה , 
                                                                                   אגודת בוסתן הגליל