פירוק שער.

ועד מקומי • 15/1/2018 כניסות

לתושבים שלום.
ביום ששי 12.1.2018 פורק ונלקח השער הקטן שחובר לשער הצפוני בהרחבה.
הועד המקומי רואה בחומרה רבה גרימת נזק לרכוש ציבורי ולקיחת החוק לידיים.
התושבים מתבקשים לפנות  ישירות לועד במייל או מכתב על כל תלונה שיש להם.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.