מרפאה.

הודעות מיוחדות • 5/1/2019 כניסות

לידיעת התושבים.
האחות גבי לא מגיעה מחר  יום ראשון 6.1.19 למרפאה.
הרופא יתחיל כרגיל בשעות  11.00עד 13.00.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.