מזל טוב!!!

מזכירות • 2/9/2018 כניסות

לשאול זוסמן ובני משפחתו,

מזל טוב להולדת הנכדה החדשה!!!

מאחלים,

בית בוסתן הגליל.