שמירה.

ועד מקומי • 28/12/2017 כניסות

לידיעת התושבים.
עקב אילוצי תקציב, החליט הועד המקומי על סיום השמירה בישוב החל מ-1.1.2018
הודעה הועברה לגורמים המתאימים.
הרב"ש ימשיך למלא תפקידו ויתן מענה לפניות תושבים במקרה הצורך.
ניתן לפנות  בעת הצורך גם לדרור רגב  בנייד  0545603918  
ואלי  זוסמן שאול בנייד 0528706111.
הציבור מתבקש להגביר את העירנות ומוזמן להתנדב
לסייר בישוב בשעות הלילה בנוסף לרב"ש,למג"ב ולמתמיד.
זוסמן שאול מנהל מוניצפלי.