מרפאה

ועד מקומי • כניסות

לידיעת התושבים.
הרופא הודיע כי לא יגיע למרפאה ביום שלישי הקרוב.