מזל טוב להולדת עדיה

בן יהודה רוית • כניסות

מזל טוב ללילך וגיא חדש על הולדת עדיה אחות ליה-לי
ונכדה לזהבה וחנן ברג.

מוזמנים/ות להשתבץ לסבב בישולים למשפחה הצעירה בקובץ הבא:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lc5wTy_WfbmujSK7BdLPzN1TEUpEpW3xyBklLew3xCk/edit#gid=0

או לפנות אלי לעזרה בשיבוץ-
דניאל בן יוסף, Daniel2281361@gmail.com, נייד:
0522-833333

בריאות ונחת לכולם!

הודעות בנושא זה