שביתת אחיות.

הודעות מיוחדות • 7/8/2018 כניסות

בוקר טוב.
בעקבות השביתה המרפאה אחר הצהריים סגורה.
האחות לא תגיע.