הסעות לבית ספר רגבה.

ועד מקומי • 10/10/2017 כניסות

לידיעת ההורים.
תיקון להודעה מיום ב 9.10
ביום ראשון  15.10ימשיכו לאסוף לבית ספר רגבה האוטובוסים הצהובים של המועצה.
אנו נעדכן על כל שינוי ביום ראשון לאחר החג.
חג סוכות שמח לכל תושבי בוסתן הגליל מועד מקומי.