חלוקת דואר- הבהרה נוספת

בן יהודה רוית • 5/12/2017 כניסות

מכתבים יחולקו כרגיל, יום יום,  לתיבות.

חבילות ומכתבים רשומים יחולקו בימים ובשעות שכתבתי.
כדי לקבלם/ן יש להגיע למבנה של התיבות דואר (ליד הצרכנייה) עם הספח שקיבלתם/ן לתיבת דואר.

 

הודעות בנושא זה