פינוי גזם.

ועד מקומי • 31/12/2017 כניסות

לידיעת התושבים.
פינוי גזם בחודש ינואר 2018.
1. 7.1.18
2. 21.1.18
נא לפנות הגזם רק בסמוך למועד הפינוי.
נא לא להשליך  עם הגזם כל פסולת אחרת  כגון: ריהוט, מכשירי חשמל וגרוטאות.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.