שעות פתיחה מזכירות ועד אגודה

מידע שימושי • 8/6/2016 כניסות

ימים א, ג, ה - 08:30-12:30

ימים ב, ד - 12:30-17:00

טלפונים

טל' 04-9812087

פקס 04-9815303