מכולה

ועד מקומי • כניסות

לידיעת התושבים.
המכולה פונתה. ניתן  לשוב ולפנות הפסולת.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.