הפסקת מים בחלק מההרחבה

הודעות מיוחדות • 30/10/2018 כניסות

לידיעת תושבי החלק הצפוני בהרחבה.
עקב פיצוץ בצינור מים תהיה הפסקת מים למשך כחצי שעה.